Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme er et privat ankenævn, etableret af HORESTA og Forbrugerrådet og desuden godkendt af Forbrugerklagenævnet.

Ankenævnet er sammensat af to repræsentanter fra branchen, en repræsentant fra Forbrugerrådet og en repræsentant fra Visit Denmark og har en uafhængig dommer som formand.

Ankenævnets daglige arbejde varetages af et sekretariat bestående af juridiske sagsbehandlere og andre medarbejdere, der besvarer skriftlige, telefoniske og personlige henvendelser.

Ankenævnets sekretariat:

Ankenævnet for Hotel, Restaurant & Turisme
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Tlf. + 45 35 36 51 21

E-mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dk
Website: www.hrt-ankenaevn.dk

 

FAQ

Skal virksomheden være medlem af HORESTA?

En klage kan behandles uanset om den virksomhed, som der klages over, er medlem af en organisation indenfor branchen, herunder HORESTA.

Hvilke klager behandles ikke?

Ankenævnet behandler ikke klager, der er omfattet af et andet ankenævns virksomhed eller som vedrører leje af feriehuse eller campingpladser. Disse klager henvises til behandling ved det relevante ankenævn eller almindelige domstole.

Hvilke sager kan Ankenævnet behandle?

Ankenævnet kan tage sig af klager fra forbrugere over de tjenesteydelser, som udbydes af danske hoteller, restauranter, vandrerhjem og forlystelsesparker samt andre virksomheder, der udbyder tilsvarende tjenesteydelser.

Hvornår kan Ankenævnet kontaktes?

Ankenævnet kan først behandle en sag, efter at forbrugeren har henvendt sig om klagen til den indklagede virksomhed, og denne henvendelse ikke har resulteret i en tilfredsstillende løsning for forbrugeren. Klagen skal indbringes for Ankenævnet på en særlig klageformular, som kan rekvireres hos Ankenævnets sekretariat eller hentes på Ankenævnets hjemmeside: www.hrt-ankenaevn.dk/.

Koster det noget at klage?

Samtidig med at klagen indsendes til Ankenævnet, skal klageren indbetale et gebyr på kr. 170,-. Hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, tilbagebetales gebyret af den indklagede virksomhed.